Munblåst glas

Detta är planglasets ursprung, denna tillverkningsprocess började på 1200-talet och var den primära och nästan det enda sättet att framställa planglas på fram till att man började tillverka valsat glas 1914. Produktionen av munblåst glas upphörde 1936 i Sverige. Idag finns endast 2st glashyttor i Europa som producerar munblåst fönsterglas. Vi saluför nytillverkat munblåst glas både ofärgat och i en stor mängd olika kulörer från en av dessa hyttor.

Förr i tiden när det munblåsta glaset tillverkades så strävade de att få till ett så plant glas med så lite ojämnheter, blåsor och så färglöst som möjligt. Idag är det munblåsta glaset mycket uppskattat för just de egenskaperna, och för det hantverk som ligger bakom tillverkningen av glaset.

Valsat glas (kulturglas)

Valsat/draget/maskindraget glas var det första maskinellt massproducerade fönsterglaset och uppfanns av belgaren Emile Fourcault. Denna process kallas fourcault-metoden, glasmassan drogs upp i ett torn mellan valsar. Valsarna gjorde att det blev dragränder i glaset på ena ledden. Denna tillverkning startade 1914(1921 i Sverige) och fasades sedan ut när floatglaset kom. Idag säljs valsat glas under namnet kulturglas. Traditionellt sett monteras valsat glas med stående dragränder, därför är det viktigt att ange bredd gånger höjd vid beställning.

Floatglas

Floatglas är den typ av glas som idag produceras och används i störst utsträckning.

Namnet kommer från tillverkningsprocessen, glasmassan flyter ut på en bädd av smällt tenn vilket gör att glaset blir helt plant. Denna tillverkningsprocess har funnits sedan 1959. Tillverkningen av floatglas i Sverige startade i början på 1960-talet. Idag finns ingen produktion av floatglas kvar i Sverige, utan allt floatglas importeras.

Hos oss kan ni beställa floatglas i tjocklek 2-19mm.

Härdat glas (Säkerhetsglas)

Genom att härda glaset får det flera gånger starkare böjhållfasthet och tål högre temperaturskillnader samt håller bättre mot slag och stötar. När det härdade glaset splittras går det sönder i små bitar med trubbiga kanter, vilket minskar risken för personskador.

Laminerat glas (Säkerhetsglas)

Laminerat glas eller lamellglas består av två eller fler glasskivor som under vakuum och högt tryck läggs samman med en folie . Folien håller ihop glaset vid glasskada vilket minskar risken för personskador. Lamellglas används även när det är krav på bullerdämpning/ljudreducering, fallskydd och inbrottsskydd.

Restover

Restover är ett maskinellt tillverkat glas som ska efterlikna munblåst glas. Finns i 3 olika utföranden, vanlig, plus och light. Det är 3mm tjockt, lagerskivornas mått är ca 1500x1600mm. Vi strävar att ha minst en av dessa utföranden på lager. Glaset är ojämnt åt båda håll likt munblåst glas fast utan sliringar och blåsor. Lämpar sig väl i byggnader och fönster 1930-tal och tidigare där man inte vill kosta på riktigt munblåst glas.

 

Kulturglas

Är ett nytillverkat valsat/maskindraget glas. Det är 3mm tjockt och lagerskivorna är ca 1600x2000mm. Lämpar sig till fönster och byggnader från 1920-tal till 1960-tal. Glaset har dragränder åt ett håll, vanligtvis monteras glasen med dragränderna stående.

 

Begagnat munblåst & valsat glas

Vi har ett välsorterat lager med begagnat glas som vi har delat in i olika prisklasser beroende på hur repiga de är.

Skick A – Svagt repigt

Skick B – Repigt/Anlöpt

Skick C – Mycket repigt/anlöpt

Det munblåsta har vi även delat in i 2 kategorier som vi kallar grön och gul.

Grön – Med blåsor/sliringar

Gul – Utan blåsor/sliringar

 

Signalglas

Signalglas är ett starkt färgat plant glas, vanligtvis i färgerna blå, gul, grön och röd. Vi har både munblåst och maskintillverkat signalglas. Det munblåsta glasen är ca 500/600mm gånger 900mm. De maskintillverkade är ca 610x1220mm, de har en svag ytstruktur likt ett apelsinskal och är det minst kostsamma alternativet.

 

Råglas

Mönstrade glas som finns ofärgade och färgade. De ger oftast insynsskydd och lämpar sig väl till badrum, de lämpar sig även där man vill ha något mer dekorativt tex i blyinfattningar.

 

Gammalt råglas

Vi har en del gammalt råglas som inte längre tillverkas eller säljs i Sverige. Skicka ett foto och mått på det glas ni söker så ska vi se om vi har något på lagret.

 

Lågemissionsglas/energiglas

Är ett floatglas belagd med ett ej synligt metallskikt som släpper igenom den kortvågiga värmestrålningen från solen men hindrar rummets långvågiga värmestrålning att vandra ut genom glaset. Har man kopplade fönsterbågar kan man byta ut innerglaset till ett energiglas och på så sätt få ett varmare inomhusklimat och sänka sina uppvärmningskostnader. Vi har 4mm energiglas på lager.

 

Speglar

Det finns en mängd olika typer av speglar. De speglar vi har på lager är 2, 3 och 4mm vanlig spegel. Andra speglar tex tjockare eller färgade speglar kan vi beställa hem från våran leverantör.