Karlskoga Kyrka

2014/10/14

Karl IX utfärdade den 1 juli 1596 en skrivelse för herr Oloff att bli kyrkoherde i Karlskoga. Befolkningen vid ”Möckelns bodar” fick uppdraget att bygga en kyrka. Han försåg dem med virke från sin skog. Kyrkan var mycket liten 12 meter långoch 6.5 meter bred med sadeltak och byggd i liggande timmer. Den hade jordgolv. Kyrkan blev färdig i början på 1600-talet och hade friliggande klockstapel. Bänkar fanns inte, man firade gudtjänst stående. Efter flera 100 år av tillbyggnationer och renoveringar senare, sattes korfönstren föreställande Karl IX och Martin Luther upp 1905. Vid samma tillfälle eller senare monterades ett gult katedralglas som skyddsglas på utsidan. Ett extra skydd i form av en plastskiva har monterats på 70-talet. Nu är plasten och det gula katedralglaset demonterat, och ersatt av ett genomskinligt skyddsglas som inte bara skyddar och sparar energi utan gör att målningarna kan beskådas även utifrån.

bild