Inglasat vedförråd

2015/01/16

Man känner sig aldrig så rik som när man har ett välfyllt vedförråd. Varför ska man då gömma veden bakom trädörrar? Varför inte glasa in det med skjutdörrar.

vedförråd