Byter ut gamla isolerglas

2018/10/11

Här byter vi ut gamla isolerglas till nya med lägre u-värde. Dessutom byggs de delade partierna med öppningsbara fönster om till hela glasrutor.