Askers kyrka nyglasning

2017/03/24

Här har vi glasat några träpartier i Askers kyrka med små blyinfattningar och glas som blivit bemålade av Närkekonservatorn Gabor Pasztor.